Gå til sidens indhold

FAMARBEJDSLOESP

Langt navn

Arbejdsløshedsdagpenge og uddannelsesgodtgørelse for familien

Generel Beskrivelse

FAMARBEJDSLOESP er baseret på ARBLHU fra Personindkomster og er lArbejdsløshedsdagpenge og uddannelsesgodtgørelse for alle personer, der tilhører den samme familie pr. 31. december i indkomståret (dvs. har samme E-familienummer), inkl. hjemmeboende børn under 25 år.

Fra 1988 inkluderes uddannelsesgodtgørelse Fra 1999 er beløbet excl. feriedagpenge

Beløbene er i kroner og ører.

Detaljeret beskrivelse

Arbejdsløshedsdagpenge udbetalt til forsikrede ledige samt fra 1988 inkl. uddannelsesgodtgørelse til forsikrede ledige. jf. også dokumenet "opgørelse af udbetalinger fra A-kasser.doc" i Personindkomster.

I 1999 ændres modellen for dannelse af uddannelsesgodtgørelsen. Uddannelsesgodtgørelsen øges skraftigt, men udgør stadigvæk en mindre del af FAMARBEJDSLOESP Samtidig flyttes feriedagpenge fra FAMARBEJDSLOESP til variablen FAMRESTBISTANDSYD.

I 2004 revideres modellen for dannelse af uddannelsesgodtgørelsen. Uddannelsesgodtgørelsen øges, men udgør stadigvæk en mindre del af ARBLHUMV. Igen flyttes beløb fra variablen ANDBISTANDYD til variablen ARBLHUMV.

I 2010 og 2011 er en del af de modtagne dagpenge under virksomheds_praktik og ferie flyttet fra variablen ANDBISTANDYD til variablen ARBLHUMV. De fleste af disse personer har i 2010 og 2011 både beløb i ANDBISTANDYD og ARBLHUMV- det er fordelingen af den enkelte persons dagpenge på de to variable der er skæv.

Fra 2012 anvendes en model, som korrigerer herfor.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel