Gå til sidens indhold

FAMOVRIG_KONTANTHJALP_13

Langt navn

Familiens samlede Aktiverings-, ledigheds- og revalideringsydelse

Generel Beskrivelse

FAMOVRIG_KONTANTHJALP_13 er baseret på OVRIG_KONTANTHJALP_13 fra PERSONINDKOMST og er summen af Aktiverings og revalideringsydelse, ledighedsydelse, fleksløn tilskud, Uddannelsesydelse/arbejdsmarkedsydelse til ledige, som opbruger deres dagpengeret kontanthjælp under kommunalt ressourceforløb mm. for alle personer, der tilhører den samme familie pr. 31. december i indkomståret (dvs. har samme E-familienummer), inkl. hjemmeboende børn under 25 år.

FAMOVRIG_KONTANTHJALP_13 er dannet i forbindelse med revisionen af 2013 indkomsterne. Læs mere om revisionen på www.dst.dk/ext/arbejde-loen-og-indkomst/rev13

Almindelig kontanthjælp og skattefri kontanthjælp indgår IKKE i FAMOVRIG_KONTANTHJALP_13

Beløb i kr. og øre

Detaljeret beskrivelse

FAMOVRIG_KONTANTHJALP_13 indgår i variablen FAMDAGPENGE_KONTANT_13

Sammenhæng med andre variable fra PERSONINDKOMST

OVRIG_KONTANTHJALP_13=REVAL+KHFLYGT+INTGRAYD+LEDIGHEDSYDELSE+EFTLEVHJ+FLEXLON_TILSKUD+KOM_RES_FORLOB+UDD_YD

Hvor KHFLYGT er Aktiveringsydelse REVAL er revalideringsydelse INTGRAYD er Integrationsydelse til flygtninge-kontanthjælp til udlændinge LEDIGHEDSYDELSE er ydelse udbetalt til ledige personer visiteret til fleksjob FLEXLON_TILSKUD er tilskud til fleksløn UDD_YD er uddannelsesydelse/arbejdsmarkedsydelse til ledige, som opbruger deres dagpengeret KOM_RES_FORLOB er kontanthjælp under kommunalt ressourceforløb EFTLEVHJ er efterlevelseshjælp

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel