Gå til sidens indhold

FAMSAMLETINDK

Langt navn

Samlet indkomst for familien

Generel Beskrivelse

Samlet indkomst = alle skattepligtige indkomster, skattefrie overførsler fra det offentlige, men ekskl. arbejdsgiveradministreret pensionsbidrag, ATP-bidrag, lotterigevinster, hævede kapitalpensioner og andre pensioner hævet i utide. Samlet indkomst er også lig med indkomst i alt tillagt beregnet lejeværdi af egen bolig.

Beløbene er i kroner og ører.

Detaljeret beskrivelse

FAMSAMLETINDK har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel