Gå til sidens indhold

FAMEJDSKAT_EJERBOLIG

Langt navn

Ejendomsskat for boligejere

Generel Beskrivelse

Den for ejendommen pålydende ejendomsskat er delt ud på boligens ejere. Hvis en person ikke har boet hele året i en bolig, regnes ejendomsskatten for den del af året, personen har boet i boligen.

FAMEJDSKAT_EJERBOLIG er baseret på EJDSKAT_EJERBOLIG fra Personindkomster og er summen af den betalte ejendomsskat for alle personer, der tilhører den samme familie pr. 31. december i indkomståret (dvs. har samme E-familienummer), inkl. hjemmeboende børn under 25 år.

Detaljeret beskrivelse

Ejendomsskatter for boligejere og lejere/andelboligejere udgøri alt ca. 80 pct. af de samlede ejendomsskatter

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel