Gå til sidens indhold

FAMANDOVERFORSEL

Langt navn

Andre overførsler til familien

Generel Beskrivelse

Andre overførsler er en sumvariabel for alle personer, der tilhører den samme familie pr.31. december i indkomståret (dvs. har samme E-familienummer), inkl. hjemmeboende børn under 25 år og beregnes som summen af:

Statens Uddannelsesstøtte (skattepligtig indkomst), boligstøtte (skattefri) og børnetilskud/børnefamilieydelse (skattefri).

Boligstøtten er lagt til hos den person i familien, der har søgt støtten. Børnetilskuddet er lagt til den voksne i familier med en voksen, og i familier med to voksne er børnetilskuddet oftest lagt til hos kvinden.

FAMANDOVERFORSEL er baseret på ANDOVERFORSEL fra Personindkomster. FAMANDOVERFORSEL = FAMOVRIG_OVERFORSEL_13+ FAMGRON_CHECK (2010-)

Familier uden andre overførsler (lidt flere end 50 pct.) indgår med 0 kr.

Beløbene er i kr. og øre. UDGÅR I 2013

Detaljeret beskrivelse

'Andre overførselsindkomster' er en sumvariabel for alle personer i den samme E-familie 31. december indkomståret (familier inkl. hjemmeboende børn under 25 år) og beregnes således:

FAMANDOVERFORSEL er baseret på ANDOVERFORSEL fra Personindkomster.

FAMANDOVERFORSEL = FAMBOLIGSTOETTE + FAMBOERNETILSKUD + FAMSU, hvor: FAMBOLIGSTOETTE er boligstøtte/boligydelse, FAMBOERNETILSKUD er børnetilskud/børnefamilieydelse (ændring i satserne for børnetilskud), og FAMSU er stipendier fra Statens Uddannelsesstøtte.

Læs mere om ændringerne i undervariablene under de enkelte variable og de tilsvarende variable under Personindkomster (KORYDIAL, KORSTOETT og STIP).

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel