Gå til sidens indhold

FAMSYG_BARSEL_13

Langt navn

Familiens syge- og barselsdagpenge ekskl. refusion til arbejdsgiver.

Generel Beskrivelse

FAMSYG_BARSEL_13 er udbetalte barsels- og sygedagpenge fra de offentlige kasser inkl. udbetalinger til selvstændigt erhvervsdrivende.

FAMSYG_BARSEL_13 er baseret på SYG_BARSEL_13 fra PERSONINDKOMST

Beløb i kr. og øre

Detaljeret beskrivelse

FAMSYG_BARSEL_13=ADAGP+BDAGP fra PERSONINDKOMST Hvor: ADAGP er syge- og barselsdagpenge udbetalt af kommunrne til personer, ekskl. udbetaling til selvstændigt erhvervsdrivende BDAGP er syge- og barselsdagpenge udbetalt af kommunrne til selvstændigt erhvervsdrivende

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel