Gå til sidens indhold

FAMILIE_ID

Langt navn

Familiens identificerende nummer.

Generel Beskrivelse

FAMILIE_ID er et nummer, der identificerer familien (E-familien), men i øvrigt ikke indeholder information. FAMILIE_ID findes fra 1986 og frem.

C-familier og D-familier, som findes i perioden 1980-2007 identificeres ved C_FAMILIE_ID og D_FAMILIE_ID.

Personerne i en familie bor på samme adresse. En E-familie består af en enlig eller et par med eller uden børn.

Detaljeret beskrivelse

FAMILIE_ID er et nummer, der identificerer familien (E-familien), men i øvrigt ikke indeholder information. FAMILIE_ID findes fra 1986 og frem.

C-familier og D-familier, som findes i perioden 1980-2007 identificeres ved C_FAMILIE_ID og D_FAMILIE_ID.

Personerne i en familie bor på samme adresse. En E-familie består af en enlig eller et par med eller uden børn.


Hjemmeboende børn regnes med til deres forældres familier, hvis de: 1. Bor på samme adresse som mindst én af forældrene 2. Er under 25 år 3. Aldrig har været gift eller i registreret partnerskab 4. Ikke selv har barn/børn, som er registreret i CPR 5. Ikke er part i et samboende par.

Et par er to personer, der bor sammen og danner par af en af følgende fire typer: 1. Ægtepar. 2. Registreret partnerskab. Registreret partnerskab blev først indført 1. oktober 1989. 3. Samlevende par. De to personer er ikke gift eller i registreret partnerskab med hinanden, men de har mindst ét fælles barn, registreret i CPR. 4. Samboende par. To personer af hvert sit køn med under 15 års aldersforskel. De har ikke fælles børn registreret i CPR, og de er, så vidt CPR kan oplyse, ikke i nær familie med hinanden (søskende eller forælder-barn). Det er desuden en forudsætning, at der i husstanden kun findes to voksne personer.

Ikke-hjemmeboende børn er under 18 år og danner hver især deres egen familie. Teknisk regnes de som enlige. For at regnes som ikke hjemmeboende børn skal de: 1. Ikke bo sammen med nogen af forældrene 2. Være under 18 år 3. Aldrig have været gift eller i registreret partnerskab 4. Ikke selv have børn, som er registreret i CPR 5. Ikke være part i et samboende par.


FAMILIE_ID over tid:

En enlig person har sin egen FAMILIE_ID, der ikke skiftes så længe personen fortsat er enlig. En parfamilie bevarer sin FAMILIE_ID, så længe de samme to personer vedbliver med at udgøre en parfamilie. Hjemmeboende børn har samme FAMILIE_ID som den/de voksne i familien.

Hvis personerne i et par flytter fra hinanden, får de hver især en ny FAMILIE_ID.

Hvis to personer flytter sammen og danner et par, får de begge den samme nye FAMILIE_ID.

Flytter børn hjemmefra får de sit eget familie_id derimod ændres familie_id for barnets forældre ikke. Hvis en person i et par dør, får den overlevende ægtefælle/partner og deres fælles hjemmeboende børn et nyt, fælles FAMILIE_ID. Den afdødes hjemmeboende særbørn får hvert et nyt FAMILIE_ID.

Når familien skifter partype (fx fra samlevende til ægtepar) eller et ægtepar bliver skilt, men stadig bor sammen, ændres FAMILIE_ID ikke.

Da familieoplysningerne kun dannes kvartalsvis, fremgår en ny FAMILIE_ID først det efterfølgende kvartal.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel