Gå til sidens indhold

FAMHOEJSTUDDA

Langt navn

Højeste uddannelse for de voksne i familien

Generel Beskrivelse

Kode for den voksne person i E-familien, der har den højeste fuldførte uddannelse.

Kode for højst fuldført uddannelse pr. 1. oktober Den højeste fuldførte uddannelse er, som det vigtigste kriterium, fastlagt i forhold til hovedgrupperne i den danske uddannelsesnomenklatur Forspalte1 og følger den rangorden, som fastlægges herigennem. I denne forbindelse anvendes følgende regel for udvælgelse af højeste fuldførte uddannelse:

1) Der udvælges efter højeste hovedgruppe, idet hovedgruppe 20 og 25 betragtes som sidestillede. 2) Der vælges inden for samme hovedgruppe efter højeste PRIA (=antal kumulerede uddannelsesmåneder). 3) Inden for samme hovedgruppe og samme PRIA vælges seneste uddannelse.

Det betyder, at vis flere kilder har oplysninger om det samme uddannelsesforhold vil den kilde som bliver brugt være den med den seneste dato (hf_vfra). Det samme uddannelsesforhold kan således ligge med flere record fordi kilden til uddannelsesoplysningen skifter.

Den ovennævnte regel gælder med undtagelse af de situationer, hvor en uddannelseskvalifikation møder en anden uddannelseskvalifikation fra en højere prioriteret kilde (se hf_kilde). Her vil den højere prioriterede kilde altid tage over uanset uddannelsesniveauet.perindkialt famindkomstialt

Højeste fuldførte uddannelse i Familieindkomststatistikken: I Statistikbanken grupperes efter følgende: Fire cifre :

0, 1001 = Uoplyst 1002-1008 = Grundskole

To første cifre:

20,25 = Gymnasiale uddannelser 35 = Erhvervsuddannelser 40 = Korte videregående uddannelser 50,60 = Mellemlange videregående uddannelser inkl. Bachelor 65,70 = Lange videregående uddannelser

Detaljeret beskrivelse

Hovedkilden til den højeste uddannelse er Elevregistret. Derudover bruges data fra Kvalifikationsregistret, som samler data fra flere kilder af forskellig karakter (se hf_kilde).

I forbindelse med dannelsen af den højst fuldførte uddannelse indgår kun fuldførte uddannelser, idet den fuldførte uddannelse skal være kompetencegivende. Uddannelser med følgende værdier af kompetencevariablen KOMP bruges:

KOMP = 1 (kompetencegivende almen uddannelse) KOMP = 3 (erhvervskompetencegivende uddannelse) KOMP = 7 (overbygning på en videregående uddannelse).

Undtagelsen herfra er uddannelser/klassetrin på grundskoleniveau, hvor afsluttede klassetrin alle medtages uanset værdien af variablen KOMP. Dog er 6. klasse er det laveste klassetrin som bliver brugt som højst fuldført uddannelse.

Personer med uoplyst højst fuldført uddannelse, der kun har en afbrudt eller igangværende almen uddannelse i Danmarks Statistiks elevregister, får tildelt det foregående klassetrin som højeste uddannelse: Kode for den voksne person i E-familien, der har den højeste fuldførte uddannelse.

Hvis der kun findes en afbrudt uddannelse i hovedgruppe 10 gives det forudgående klassetrin med afgangstidspunkt 1. juni umiddelbart før start på afbrudt uddannelse. Hvis der kun findes en afbrudt uddannelse i hovedgruppe 20 og 25 sættes højst fuldført uddannelse til 9. klasse og afgangstidspunktet sættes til 1. juni i det år, hvor personen bliver 16 år. Herved bliver det muligt at se, at disse personer ikke er ukendte i registrene, men kun har haft en sparsom berøring med uddannelsessystemet.

Danmarks Statistik har gennemført spørgeskemaundersøgelser for personer der er indvandret til Danmark til og med 2006, hvor indvandrerne er blevet spurgt om, hvilken uddannelse de har medbragt fra udlandet. Undersøgelsen har ikke været gennemført siden hvilket betyder, at den højst fuldførte uddannelse for

Værdisæt

højeste fuldførte udd. i familie
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 0 Uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 1001 Ingen uddannelse Indv.udd.
01-01-1600 31-12-9999 1002 1.-6. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1003 7.-10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1005 Almene voksenuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 1006 Danskundervisning ved sprogcentre
01-01-1600 31-12-9999 1510 Almene forløb
01-01-1600 31-12-9999 1511 Erhvervsrettede forløb
01-01-1600 31-12-9999 1512 Danskundervisning ved sprogcentre
01-01-1600 31-12-9999 2015 Gymnasiet
01-01-1600 31-12-9999 2016 Hf
01-01-1600 31-12-9999 2017 Studenterkurser
01-01-1600 31-12-9999 2018 Adgangskurser - videregående udd.
01-01-1600 31-12-9999 2539 Hhx
01-01-1600 31-12-9999 2551 Htx
01-01-1600 31-12-9999 2554 Værkstedsskoleforløb
01-01-1600 31-12-9999 2559 Adgangseksamen - ingeniøruddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 3039 Det merkantile område
01-01-1600 31-12-9999 3040 Teknologi og kommunikation
01-01-1600 31-12-9999 3042 Bygge og anlæg
01-01-1600 31-12-9999 3044 Håndværk og teknik
01-01-1600 31-12-9999 3046 Fra jord til bord
01-01-1600 31-12-9999 3048 Mekanik, transport og logistik
01-01-1600 31-12-9999 3049 Service
01-01-1600 31-12-9999 3050 Sundhed, omsorg og pædagogik
01-01-1600 31-12-9999 3059 Teknik
01-01-1600 31-12-9999 3520 Pædagogisk
01-01-1600 31-12-9999 3539 Handel og kontor
01-01-1600 31-12-9999 3553 Bygge og anlæg
01-01-1600 31-12-9999 3554 Jern og metal
01-01-1600 31-12-9999 3555 Grafisk
01-01-1600 31-12-9999 3558 Teknik og industri i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 3560 Service
01-01-1600 31-12-9999 3575 Levnedsmiddel og husholdning
01-01-1600 31-12-9999 3580 Jordbrug og fiskeri
01-01-1600 31-12-9999 3585 Transport mv.
01-01-1600 31-12-9999 3590 Sundhed
01-01-1600 31-12-9999 3595 Sikkerhed
01-01-1600 31-12-9999 3597 Ikke områdespecifikke uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 3920 Pædagogisk
01-01-1600 31-12-9999 3939 Handel og kontor
01-01-1600 31-12-9999 3953 Bygge og anlæg
01-01-1600 31-12-9999 3954 Jern og metal
01-01-1600 31-12-9999 3955 Grafisk
01-01-1600 31-12-9999 3958 Teknik og industri i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 3960 Service
01-01-1600 31-12-9999 3961 Industriens arbejdsmarkedsuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 3962 Metalindustriens efteruddannelsesudvalg
01-01-1600 31-12-9999 3963 Industriens arb.mark.udd./Metalindustrien euu
01-01-1600 31-12-9999 3964 Euu for handel, administr., kommunikation og ledelse
01-01-1600 31-12-9999 3965 Serviceerhvervenes euu
01-01-1600 31-12-9999 3966 Euu for bygge/anlæg og industri
01-01-1600 31-12-9999 3967 Euu for tekniske installationer og energi
01-01-1600 31-12-9999 3968 Træets uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 3969 Mejeri- og Jordbrugets euu
01-01-1600 31-12-9999 3970 Euu f. Køkken,hotel,restaurant,bager,konditor,kødbranchen
01-01-1600 31-12-9999 3971 Transporterhvervets uddannelsesråd
01-01-1600 31-12-9999 3972 Euu f. det pædagogiske område, social- og sundhedsområdet
01-01-1600 31-12-9999 3973 Euu f. tekn.install.-energi/bygge-anlæg ind.
01-01-1600 31-12-9999 3974 Øvrige kurser, AMU
01-01-1600 31-12-9999 3975 Levnedsmiddel og husholdning
01-01-1600 31-12-9999 3976 Euu f. rustfrit område
01-01-1600 31-12-9999 3980 Jordbrug og fiskeri
01-01-1600 31-12-9999 3985 Transport mv.
01-01-1600 31-12-9999 3990 Sundhed
01-01-1600 31-12-9999 3998 Efterudd., specialarb., fagl., andre grupper
01-01-1600 31-12-9999 4020 Pædagogisk
01-01-1600 31-12-9999 4025 Formidling og erhvervssprog
01-01-1600 31-12-9999 4030 Kunstnerisk
01-01-1600 31-12-9999 4039 Samfundsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 4059 Teknisk
01-01-1600 31-12-9999 4075 Levnedsmiddel og husholdning
01-01-1600 31-12-9999 4080 Jordbrug og fiskeri
01-01-1600 31-12-9999 4085 Transport mv.
01-01-1600 31-12-9999 4090 Sundhed
01-01-1600 31-12-9999 4095 Politi og forsvar
01-01-1600 31-12-9999 501 Børnehaveklasse
01-01-1600 31-12-9999 5020 Pædagogisk
01-01-1600 31-12-9999 5025 Formidling og erhvervssprog
01-01-1600 31-12-9999 5030 Kunstnerisk
01-01-1600 31-12-9999 5035 Naturvidenskabelig
01-01-1600 31-12-9999 5039 Samfundsvidenskabelig
01-01-1600 31-12-9999 5059 Teknisk
01-01-1600 31-12-9999 5075 Levnedsmiddel og ernæring
01-01-1600 31-12-9999 5080 Jordbrug og fiskeri
01-01-1600 31-12-9999 5085 Transport mv.
01-01-1600 31-12-9999 5090 Sundhed
01-01-1600 31-12-9999 5095 Forsvar
01-01-1600 31-12-9999 6002 Bachelor u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 6025 Humanistisk
01-01-1600 31-12-9999 6030 Kunstnerisk
01-01-1600 31-12-9999 6035 Naturvidenskabelig
01-01-1600 31-12-9999 6039 Samfundsvidenskabelig
01-01-1600 31-12-9999 6059 Teknisk
01-01-1600 31-12-9999 6075 Levnedsmiddel og ernæring
01-01-1600 31-12-9999 6080 Jordbrugsvidenskabelig
01-01-1600 31-12-9999 6090 Sundhed
01-01-1600 31-12-9999 6502 Kandidat u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 6520 Pædagogisk
01-01-1600 31-12-9999 6525 Humanistisk og teologisk
01-01-1600 31-12-9999 6530 Kunstnerisk
01-01-1600 31-12-9999 6535 Naturvidenskabelig
01-01-1600 31-12-9999 6539 Samfundsvidenskabelig
01-01-1600 31-12-9999 6559 Teknisk
01-01-1600 31-12-9999 6575 Levnedsmiddel og ernæring
01-01-1600 31-12-9999 6580 Jordbrugsvidenskabelig
01-01-1600 31-12-9999 6590 Sundhed
01-01-1600 31-12-9999 6595 Forsvar
01-01-1600 31-12-9999 7002 Forskerudd. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 7020 Pædagogisk
01-01-1600 31-12-9999 7025 Humanistisk og teologisk
01-01-1600 31-12-9999 7030 Kunstnerisk
01-01-1600 31-12-9999 7035 Naturvidenskabelig
01-01-1600 31-12-9999 7039 Samfundsvidenskabelig
01-01-1600 31-12-9999 7059 Teknisk
01-01-1600 31-12-9999 7080 Jordbrugsvidenskabelig
01-01-1600 31-12-9999 7090 Sundhed
01-01-1600 31-12-9999 9530 Afbrudt
01-01-1600 31-12-9999 9630 Igang
01-01-1600 31-12-9999 9999 Familie uden fuldt skattepligtig voksen