Gå til sidens indhold

FAMHOEJSTUDDA

Langt navn

Højeste uddannelse for de voksne i familien

Generel Beskrivelse

Kode for den voksne person i E-familien, der har den højeste fuldførte uddannelse.

Kode for højst fuldført uddannelse pr. 1. oktober Den højeste fuldførte uddannelse er, som det vigtigste kriterium, fastlagt i forhold til hovedgrupperne i den danske uddannelsesnomenklatur Forspalte1 og følger den rangorden, som fastlægges herigennem. I denne forbindelse anvendes følgende regel for udvælgelse af højeste fuldførte uddannelse:

1) Der udvælges efter højeste hovedgruppe, idet hovedgruppe 20 og 25 betragtes som sidestillede. 2) Der vælges inden for samme hovedgruppe efter højeste PRIA (=antal kumulerede uddannelsesmåneder). 3) Inden for samme hovedgruppe og samme PRIA vælges seneste uddannelse.

Det betyder, at vis flere kilder har oplysninger om det samme uddannelsesforhold vil den kilde som bliver brugt være den med den seneste dato (hf_vfra). Det samme uddannelsesforhold kan således ligge med flere record fordi kilden til uddannelsesoplysningen skifter.

Den ovennævnte regel gælder med undtagelse af de situationer, hvor en uddannelseskvalifikation møder en anden uddannelseskvalifikation fra en højere prioriteret kilde (se hf_kilde). Her vil den højere prioriterede kilde altid tage over uanset uddannelsesniveauet.perindkialt famindkomstialt

Højeste fuldførte uddannelse i Familieindkomststatistikken: I Statistikbanken grupperes efter følgende: Fire cifre :

0, 1001 = Uoplyst 1002-1008 = Grundskole

To første cifre:

20,25 = Gymnasiale uddannelser 35 = Erhvervsuddannelser 40 = Korte videregående uddannelser 50,60 = Mellemlange videregående uddannelser inkl. Bachelor 65,70 = Lange videregående uddannelser

Detaljeret beskrivelse

Hovedkilden til den højeste uddannelse er Elevregistret. Derudover bruges data fra Kvalifikationsregistret, som samler data fra flere kilder af forskellig karakter (se hf_kilde).

I forbindelse med dannelsen af den højst fuldførte uddannelse indgår kun fuldførte uddannelser, idet den fuldførte uddannelse skal være kompetencegivende. Uddannelser med følgende værdier af kompetencevariablen KOMP bruges:

KOMP = 1 (kompetencegivende almen uddannelse) KOMP = 3 (erhvervskompetencegivende uddannelse) KOMP = 7 (overbygning på en videregående uddannelse).

Undtagelsen herfra er uddannelser/klassetrin på grundskoleniveau, hvor afsluttede klassetrin alle medtages uanset værdien af variablen KOMP. Dog er 6. klasse er det laveste klassetrin som bliver brugt som højst fuldført uddannelse.

Personer med uoplyst højst fuldført uddannelse, der kun har en afbrudt eller igangværende almen uddannelse i Danmarks Statistiks elevregister, får tildelt det foregående klassetrin som højeste uddannelse: Kode for den voksne person i E-familien, der har den højeste fuldførte uddannelse.

Hvis der kun findes en afbrudt uddannelse i hovedgruppe 10 gives det forudgående klassetrin med afgangstidspunkt 1. juni umiddelbart før start på afbrudt uddannelse. Hvis der kun findes en afbrudt uddannelse i hovedgruppe 20 og 25 sættes højst fuldført uddannelse til 9. klasse og afgangstidspunktet sættes til 1. juni i det år, hvor personen bliver 16 år. Herved bliver det muligt at se, at disse personer ikke er ukendte i registrene, men kun har haft en sparsom berøring med uddannelsessystemet.

Danmarks Statistik har gennemført spørgeskemaundersøgelser for personer der er indvandret til Danmark til og med 2006, hvor indvandrerne er blevet spurgt om, hvilken uddannelse de har medbragt fra udlandet. Undersøgelsen har ikke været gennemført siden hvilket betyder, at den højst fuldførte uddannelse for

Værdisæt

D260206.TXT_FAMUDD - Højeste uddannelse for de voksne i familien
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
0 Uoplyst
1001 Ingen uddannelse Indv.udd.
1002 1.-6. klasse
1003 7.-10. klasse
1005 Almene voksenuddannelser
1006 Danskundervisning ved sprogcentre
1510 Almene forløb
1511 Erhvervsrettede forløb
1512 Danskundervisning ved sprogcentre
2015 Gymnasiet
2016 Hf
2017 Studenterkurser
2018 Adgangskurser - videregående udd.
2539 Hhx
2551 Htx
2554 Værkstedsskoleforløb
2559 Adgangseksamen - ingeniøruddannelsen
3039 Det merkantile område
3040 Teknologi og kommunikation
3042 Bygge og anlæg
3044 Håndværk og teknik
3046 Fra jord til bord
3048 Mekanik, transport og logistik
3049 Service
3050 Sundhed, omsorg og pædagogik
3059 Teknik
3520 Pædagogisk
3539 Handel og kontor
3553 Bygge og anlæg
3554 Jern og metal
3555 Grafisk
3558 Teknik og industri i øvrigt
3560 Service
3575 Levnedsmiddel og husholdning
3580 Jordbrug og fiskeri
3585 Transport mv.
3590 Sundhed
3595 Sikkerhed
3597 Ikke områdespecifikke uddannelser
3920 Pædagogisk
3939 Handel og kontor
3953 Bygge og anlæg
3954 Jern og metal
3955 Grafisk
3958 Teknik og industri i øvrigt
3960 Service
3961 Industriens arbejdsmarkedsuddannelser
3962 Metalindustriens efteruddannelsesudvalg
3963 Industriens arb.mark.udd./Metalindustrien euu
3964 Euu for handel, administr., kommunikation og ledelse
3965 Serviceerhvervenes euu
3966 Euu for bygge/anlæg og industri
3967 Euu for tekniske installationer og energi
3968 Træets uddannelser
3969 Mejeri- og Jordbrugets euu
3970 Euu f. Køkken,hotel,restaurant,bager,konditor,kødbranchen
3971 Transporterhvervets uddannelsesråd
3972 Euu f. det pædagogiske område, social- og sundhedsområdet
3973 Euu f. tekn.install.-energi/bygge-anlæg ind.
3974 Øvrige kurser, AMU
3975 Levnedsmiddel og husholdning
3976 Euu f. rustfrit område
3980 Jordbrug og fiskeri
3985 Transport mv.
3990 Sundhed
3998 Efterudd., specialarb., fagl., andre grupper
4020 Pædagogisk
4025 Formidling og erhvervssprog
4030 Kunstnerisk
4039 Samfundsfaglig
4059 Teknisk
4075 Levnedsmiddel og husholdning
4080 Jordbrug og fiskeri
4085 Transport mv.
4090 Sundhed
4095 Politi og forsvar
501 Børnehaveklasse
5020 Pædagogisk
5025 Formidling og erhvervssprog
5030 Kunstnerisk
5035 Naturvidenskabelig
5039 Samfundsvidenskabelig
5059 Teknisk
5075 Levnedsmiddel og ernæring
5080 Jordbrug og fiskeri
5085 Transport mv.
5090 Sundhed
5095 Forsvar
6002 Bachelor u.n.a.
6025 Humanistisk
6030 Kunstnerisk
6035 Naturvidenskabelig
6039 Samfundsvidenskabelig
6059 Teknisk
6075 Levnedsmiddel og ernæring
6080 Jordbrugsvidenskabelig
6090 Sundhed
6502 Kandidat u.n.a.
6520 Pædagogisk
6525 Humanistisk og teologisk
6530 Kunstnerisk
6535 Naturvidenskabelig
6539 Samfundsvidenskabelig
6559 Teknisk
6575 Levnedsmiddel og ernæring
6580 Jordbrugsvidenskabelig
6590 Sundhed
6595 Forsvar
7002 Forskerudd. u.n.a.
7020 Pædagogisk
7025 Humanistisk og teologisk
7030 Kunstnerisk
7035 Naturvidenskabelig
7039 Samfundsvidenskabelig
7059 Teknisk
7080 Jordbrugsvidenskabelig
7090 Sundhed
9530 Afbrudt
9630 Igang
9999 Familie uden fuldt skattepligtig voksen