Gå til sidens indhold
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds

FAMLOENINDKOMST

Langt navn

Lønindkomst for alle i familien

Generel Beskrivelse

Skattepligtig løn incl. frynsegoder, skattefri løn, jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelser samt værdi af aktieoptioner.

Lønnen er efter fradrag af bidrag til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger og bidrag til ATP ( både arbejdsgivers og arbejdstagers bidrag til pensionsonsordningerne er fratrukket).

Lønnen er før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsbidrag.

Beløbene er i kroner og ører.

Detaljeret beskrivelse

Fra 1983 inkl. løn fra udlandet, som er lempelsesberettiget efter ligningslovens §33A (ny exemption) ( lå tidligere i RESUINK_GL)

Fra 1993 inkl. værdi af gruppelivsordning i forbindelse med arbejdsgiveradministreret pensionsordning (ligger før 1994 i variablen RESUINK_GL, se også variablen COEFRYNS)

Før 1994 er lønnen først og frememst opgjort ud fra oplysninger fra SKATS oplysninsgseddelregister. Med arbejdsmarkedsbidragets indførelse i 1994 adskilles hoveddelen af lønnen fra overførselsindkosmterne i SKATS Slutligningsregister. Lønnen opgøres derfor fra 1994 først og fremmest ud far Slutligningsregisteret, se også vedlagte dokument, "Dannelse af indkomstregister og databrud 2001-2002_ver5.doc"

Fra 1994 inkl. værdi af fribil, fri telefon, fri kost, fri tv licens mv. (ligger før 1994 i variablen RESUINK_GL, se også variablen CORFYNS) Fra 1994 inkl. lønindkomst ved privat dagpleje, privat hushjælp, ekstraordinær stotr indtægt som følge af opfinderarbejde og lign. Fra 1994 inkl. løn som er skattefri ( udbetalt af DANIDA. fl. samt arbejde på Færøerne og Grønland)

Fra 1995 inkl. jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelse ( ligger før 1995 i variablen RESUINK_GL og RESUINK, se også variabeln QSAR)

Fra 1999 inkl. Værdi af køb eller tegnings-ret til aktier, for medarbejder mv.) udnyttet i året, jf. ligningslovens §16 og 28 ( indgår ikke før 1999 i indkomsten)

2001-2003 Aktieoptionsaflønning hvor arbejdsgiver har betalt afgift ( indgår kun i årene 2001 til 2003 i indkomsten)

Fra 2002 inkl. Løn til udenlandske forskere og specialister som beskattes efter Kildeskattelovens §48E ( forskerordningen ) - ikke alle oplysninger er modtaget af Danamrks Statistik før ordningen indberettes i SKATS almindelige indberetninsgsystem ( oplysningsseddlerne- COR)- Specielt mangler mange for 2003.

Forskerordningen har eskisteret siden medio 1992, men løn beskattet efter denne ordning indgår først i indkomsterne fra og med 2002

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel