Gå til sidens indhold

FAMSOCIOKVIND

Langt navn

Socioøkonomisk gruppe for kvinden i familien

Generel Beskrivelse

Socioøkonomisk gruppe for kvinden i familien - hentes fra personindkomststatistikken Udgår i familiestatistikken 2010

Detaljeret beskrivelse

FAMSOCIOKVIND har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D460202.TXT_SOCIO02 - Socioøkonomiske gruppe for manden i familien
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
0 Ikke i AKM
111 Selvstændig, 10 eller flere ansatte
112 Selvstændig, 5 - 9 ansatte
113 Selvstændig, 1 - 4 ansatte
114 Selvstændig, ingen ansatte
120 Medarbejdende ægtefælle
131 Lønmodtager med ledelsesarbejde
132 Lønmodtager i arbejde der forudsætter færdigheder på højeste niveau
133 Lønmodtager i arbejde der forudsætter færdigheder på mellemniveau
134 Lønmodtager i arbejde der forudsætter færdigheder på grundniveau
135 Andre lønmodtagere
139 Lønmodtager, stillingsangivelse ikke oplyst
210 Arbejdsløs mindst halvdelen af året(nettoledighed)
220 Modtager af dagpenge (aktivering og lign.,sygdom, barsel og orlov)
310 Elever min. 15 år, under uddannelse
321 Førtidspensionister
322 Folkepensionister
323 Efterlønsmodtager mv.
330 Kontanthjælpsmodtager
410 Andre
420 Børn
999 Ikke i AKM