Gå til sidens indhold
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds

FAMOEVRIGFORMUE_13

Langt navn

Øvrige formueindkomster i familien (aktieindkomst mv.)

Generel Beskrivelse

FAMPEROEVRIGFORMUE_13 er dannet i forbindelse med revisionen af 2013 indkomsterne. Læs mere om revisionen på www.dst.dk/ext/arbejde-loen-og-indkomst/rev13

FAMPEROEVRIGFORMUE_13 er baseret på PEROEVRIGFORMUE_13 fra Personindkomster og er summen for alle personer, der tilhører den samme familie pr. 31. december i indkomståret (dvs. har samme E-familienummer), inkl. hjemmeboende børn under 25 år.

Øvrig formueindkomst omfatter aktieindkomster, skattepligtig indtægt fra udlejning af sommerhus, indtægt ved udlejning af helårsbolig en del af året, reservefondsudlodninger fra kreditforeninger, overskud/underskud på skibsanparter, visse fortjenester ved salg af fast ejendom, visse fortjenester ved salg af aktier, visse kursgevinster på værdipapirer og udbytter af investeringsforeningsbeviser.

Beløb i kr.

Detaljeret beskrivelse

FAMOEVRIGFORMUE_13 er dannet ud fra variablen FAMOEVRIGFORMUE i forbindelse med 2013 revisionen af indkomsterne.

Den kan dannes med formlen

FAMOEVRIGFORMUE_13 = FAMOEVRIGFORMUE - AKAPSKL fra Personindkomster (er ikke dannet for familier),

hvor AKAPSKL er Anden kapitalindkomst i virksomhed end renteindtægter.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel