Gå til sidens indhold

FAMOEVRIGFORMUE_13

Langt navn

Øvrige formueindkomster i familien (aktieindkomst mv.)

Generel Beskrivelse

FAMPEROEVRIGFORMUE_13 er dannet i forbindelse med revisionen af 2013 indkomsterne. Læs mere om revisionen på www.dst.dk/ext/arbejde-loen-og-indkomst/rev13

FAMPEROEVRIGFORMUE_13 er baseret på PEROEVRIGFORMUE_13 fra Personindkomster og er summen for alle personer, der tilhører den samme familie pr. 31. december i indkomståret (dvs. har samme E-familienummer), inkl. hjemmeboende børn under 25 år.

Øvrig formueindkomst omfatter aktieindkomster, skattepligtig indtægt fra udlejning af sommerhus, indtægt ved udlejning af helårsbolig en del af året, reservefondsudlodninger fra kreditforeninger, overskud/underskud på skibsanparter, visse fortjenester ved salg af fast ejendom, visse fortjenester ved salg af aktier, visse kursgevinster på værdipapirer og udbytter af investeringsforeningsbeviser.

Beløb i kr.

Detaljeret beskrivelse

FAMOEVRIGFORMUE_13 er dannet ud fra variablen FAMOEVRIGFORMUE i forbindelse med 2013 revisionen af indkomsterne.

Den kan dannes med formlen

FAMOEVRIGFORMUE_13 = FAMOEVRIGFORMUE - AKAPSKL fra Personindkomster (er ikke dannet for familier),

hvor AKAPSKL er Anden kapitalindkomst i virksomhed end renteindtægter.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel