Gå til sidens indhold

eIndkomstRegister

Beskrivelse

DSTs eIndkomstregister dannes ved en bearbejdning af oplysninger fra SKATs eIndkomst register, hvor der overordnet gøres følgende:

- selektion af indberetninger, som opdeles i indberetninger vedr. lønmodtagere henholdsvis ikke-lønmodtagere - lønmodtagerindberetninger beriger med variable fra lønstatistikken (ex. DISCO) - lønmodtagerindberetninger komprimeres til job - job suppleres med oplysning om arbejdssted, CVR-nr. og ØK-nr. fra ErhvervsRegister - løntimetal fejlsøges og løntimer imputeres.

Der findes ingen delopgaver under eIndkomstRegister

Variable