Gå til sidens indhold

VMO_ATP_BIDRAG

Langt navn

Beløb indbetalt af arbejdsgiveren til ATP.

Generel Beskrivelse

ATP bidrag

Detaljeret beskrivelse

Beløb indbetalt af arbejdsgiveren til ATP. ATP udsender opkrævninger til arbejdsgiverne 4 gange årligt til indbetaling medio juli, oktober, januar og april.

Arbejdsgiveren skal som hovedregel betale ATP-bidrag for sine ansatte, når de: Er lønmodtagere Er fyldt 16 år Arbejder i Danmark eller er udsendt af en dansk arbejdsgiver til kortvarigt arbejde i udlandet Arbejder mindst 9 timer om ugen Arbejder mindst 18 timer i 14-dages periode Arbejder mindst 39 timer pr. måned

Ingen øvre aldersgrænse for ATP-bidraget: Fra 1. januar 2010 er den øvre aldersgrænse for betaling af bidrag til ATP fjernet. Det betyder, at der også skal betales ATP-bidrag for de ansatte, der fortsætter med at arbejde, selvom de får pension.

Særlige regler for løsarbejdere: Der skal betales ATP-bidrag, uanset hvor få timer løsarbejderen arbejder. En løsarbejder er en person, der er ansat hos flere forskellige arbejdsgivere, inden for én enkelt uge. Det vil typisk være en person, der er ansat og aflønnes fra dag til dag, fx. en jordbærplukker.

Den til grund liggende sats for indbetalingen fremgår af variablen VML_ATP_BIDRAG_SATS_KODE

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel