Gå til sidens indhold

VMO_FER_UDB_VIRKSOMHED

Langt navn

Feriepengeudbetaler

Generel Beskrivelse

Feriepengeudbetaler

Detaljeret beskrivelse

SE-nr. på den virksomhed/feriekasse, der forestår udbetaling af nettoferiepengene. *Hvis virksomheden selv forestår udbetalingen, skal der angives det af virksomhedens SE-numre, der forestår udbetalingen. Hvis man kun har ét CVR-/SE-nr., skal dette nummer angives. *Hvis der bruges FerieKonto, skal der angives/vælges SE-nr. 33088566, hvorefter FerieKonto opkræver nettoferiepengene hos arbejdsgiveren. *Hvis der bruges en feriekasse, skal feriekassens SE-nr. angives/vælges.

Skat validerer feltet fra medio januar 2014: 1) Feltet skal indeholde 8 cifre. 2) Feltet skal indholde SE-nr på en godkendt feriepengeudbetaler. Dvs. SE-nr skal enten: - Være registreret i systemet som gyldig feriepengeudbetaler - Eller være lig SE-nr på virksomheden selv - Eller være lig et SE-nr under samme CVR-nr som virksomheden selv .

Kilde: Skat

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel