Gå til sidens indhold

VMO_VAERDI_SNDHDSFRS_I_PENS

Langt navn

Værdi af sundhedsforsikring i pensionsindskud

Generel Beskrivelse

Sundhedsforsikring i pensionsindskud

Detaljeret beskrivelse

Værdien af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring skal indberettes af forsikrings- og pensionsudbydere årligt, når den er en ikke-adskilt del af en livsforsikringsordning, eller hvor beløbet har været en ikke adskilt del af en pensionsordning, hvor arbejdsgiver har foretaget bortseelse for beløbet i forbindelse med beregning af AM-bidrag og A-skat. Beløbene kan stamme fra indskud på *En arbejdsgiveradministreret aldersordning i kombination med en fradragsberettiget pensionsordning (fx ratepension og livrente). *En arbejdsgiveradministreret kapitalpensionsordning. *En arbejdsgiveradministreret pensionsordning jf. pensionsbeskatningslovens § 19, udelukkende bestående af fradragsberettigede dele (fx ratepension og livrente). Da forsikrings- eller pensionsudbyderen har afregnet AM-bidrag af de indberettede beløb, behandles disse som AM-bidragsfri B-indkomst på lønmodtagerens årsopgørelse.
Beløbene skal indberettes, da de er en del af lønmodtagerens skattepligtige løn og dermed ikke bortseelsesberettigede. Indberetning har været gældende fra 1.1.2013. Feltet (typenr./felt 0096 hos Skat) har været gyldig fra 1.3.2012 og frem.

Kilde: Skat

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel