Gå til sidens indhold

VMO_VAERDI_GRPLIV_I_PENS

Langt navn

Værdi af gruppelivsforsikring i pensionsindskud

Generel Beskrivelse

Gruppelivsforsikring i pensionsindskud

Detaljeret beskrivelse

Værdien af gruppelivsordning efter pensionsbeskatningslovens § 56 skal indberettes af forsikrings- og pensionsudbydere årligt, hvor beløbet har været en ikke adskilt del af en pensionsordning, hvor arbejdsgiver har foretaget bortseelse for beløbet i forbindelse med beregning af AM-bidrag og A-skat. Skat's felt 0091.

Beløbene kan stamme fra indskud på *En arbejdsgiveradministreret aldersordning i kombination med en fradragsberettiget pensionsordning (fx ratepension og livrente). *En arbejdsgiveradministreret kapitalpensionsordning. *En arbejdsgiveradministreret pensionsordning jf. pensionsbeskatningslovens § 19, udelukkende bestående af fradragsberettigede dele (fx ratepension og livrente).

Da forsikrings- eller pensionsudbyderen har afregnet AM-bidrag af de indberettede beløb, behandles disse som AM-bidragsfri B-indkomst på lønmodtagerens årsopgørelse.
Beløbene skal indberettes, da de er en del af lønmodtagerens skattepligtige løn og dermed ikke bortseelsesberettigede.

Indberetning har været gældende fra 1.1.2013. Kilde: Skat

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel