Gå til sidens indhold

VMO_ATP_BIDRAG_SATS_KODE

Langt navn

ATP bidrags sats

Generel Beskrivelse

ATP bidrags sats

Detaljeret beskrivelse

Ved indberetning til eIndkomst af ATP-bidrag skal angives hvilken sats-type, der er tale om. Satserne ændres årligt.

Der er flg. sats-typer: A-B-C-D-E-F

A-bidrag: Almindeligt ATP-bidrag, der gælder for alle privat ansatte og de grupper af offentligt ansatte, som ikke i 1987 valgte at fastfryse ATP-bidraget til et B-bidrag.

B-bidrag: Blev pr. 1.1.2010 erstattet af det højere D-bidrag, der 1.1.2012 er erstattet med det nye F-bidrag. Gælder for de grupper af offentligt ansatte, som i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 1987 valgte af fastfryse deres ATP-bidrag, og som ikke efter 1. januar 1996 har aftalt forhøjelse til et C-bidrag.

C-bidrag: Gælder for de grupper af offentligt ansatte, der siden 1988 har betalt B-bidrag, og som i deres overenskomst eller i bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår har vedtaget at forhøje dette bidrag. C-bidraget kan anvendes fra den 1. januar 1996, dog ikke før det tidspunkt, hvor parterne har bestemt, det skal gælde fra.

D-bidrag: Er fra 1.1.2012 erstattet af det nye F-bidrag. Gælder for de grupper af offentlige ansatte, der siden 1988 har betalt B-bidrag, og som i deres overenskomst har vedtaget at dette bidrag skal forhøjes. D-bidraget kan anvendes fra 1. januar 2006, dog ikke før parterne har bestemt, at det skal gælde fra. Bidraget er tænkt som en midlertidig overgang til C-bidraget.

E-bidrag: E-bidraget gælder for en del af de ansatte på det offentlige atbejdsmarked, der er på C-bidrag. Det vil fremgå af de enkelte overenskomster, om det er C- eller E-satsen, der skal anvendes.

F-bidrag: 1.1.2010 forsvandt B-bidraget, idet de berørte grupper dengang overgik til det højere D-bidrag. Fra 1.1.2012 erstattes D-bidraget med det nye F-bidrag.

Værdisæt

D191014.TXT_ATP_BIDRAG_SATS - ATP bidrags sats
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
A Normalsats
B Sats B
C Sats C
D Sats D
E Sats E
01-01-2010 F Sats F
0 Mangler tekst