Gå til sidens indhold

VJO_BREDT_LOENBELOEB

Langt navn

Bredt lønbeløb beregnet på job er en summering af a og b indkomster inkl. AM-bidrag, atp og personalegoder.

Generel Beskrivelse

Bredt lønbeløb på job

Detaljeret beskrivelse

Bredt lønbeløb beregnet på job er en summering af A og B indkomster inkl. AM-bidrag, atp og personalegoder.

Bredt lønbeløb er summen af flg. detaljerede variable:

L61_a_indkomst_am_bidrag_betal + L61_a_indkomst_am_bidrag_fri (hvis L16_indkomst_art_kode = ('0021', '0026', '0027', '0028', '0033', '0034', '0048', '0056', '0057') eller (flm_loenmodt_krit_kode = 1 og L16_indkomst_art_kode^= '0003', '0078')) + L61_atp_bidrag+ L61_vaerdi_fri_helaarsbolig+ L61_vaerdi_fri_sommerbolig+ L61_vaerdi_fri_lystbaad+ L61_vaerdi_fri_tv_licens+ L61_jubi_fratr_godtgoer+ L61_b_indkomst_ambidrag_betal (hvis L16_indkomst_art_kode = '0050', '0051', '0061') + L61_VAERDI_ANDRE_PERS_GODER+ L61_VAERDI_PERSGO_U_BUNDGR+ L61_VAERDI_GRPLIV_I_PENS+ L61_VAERDI_SNDHDSFRS_I_PENS+ L61_AKTIELOEN


Marts 2014 (Version 33 ): L61_a_indkomst_am_bidrag_betal + L61_a_indkomst_am_bidrag_fri (hvis L16_indkomst_art_kode = ('0021', '0027', '0028', '0033', '0034', '0048', '0056', '0057') eller (flm_loenmodt_krit_kode = 1 og L16_indkomst_art_kode^= '0003', '0078')) + L61_atp_bidrag+ L61_vaerdi_fri_helaarsbolig+ L61_vaerdi_fri_sommerbolig+ L61_vaerdi_fri_lystbaad+ L61_vaerdi_fri_tv_licens+ L61_jubi_fratr_godtgoer+ L61_b_indkomst_ambidrag_fri (hvis L16_indkomst_art_kode = '0037') + L61_b_indkomst_ambidrag_betal (hvis L16_indkomst_art_kode = '0050', '0051', '0061') + L61_VAERDI_ANDRE_PERS_GODER+ L61_VAERDI_PERSGO_U_BUNDGR+ L61_VAERDI_GRPLIV_I_PENS+ L61_VAERDI_SNDHDSFRS_I_PENS+ L61_AKTIELOEN


December 2013 (Version 30): L61_a_indkomst_am_bidrag_betal + L61_a_indkomst_am_bidrag_fri (hvis L16_indkomst_art_kode = ('0021', '0027', '0028', '0034', '0048', '0056', '0057') eller (flm_loenmodt_krit_kode = 1 og L16_indkomst_art_kode^= '0003')) + L61_atp_bidrag+ L61_vaerdi_fri_helaarsbolig+ L61_vaerdi_fri_sommerbolig+ L61_vaerdi_fri_lystbaad+ L61_vaerdi_fri_tv_licens+ L61_jubi_fratr_godtgoer+ L61_b_indkomst_ambidrag_fri (hvis L16_indkomst_art_kode = '0037') + L61_b_indkomst_ambidrag_betal (hvis L16_indkomst_art_kode = '0050', '0051', '0061') + (FELT55) L61_VAERDI_PERSGD_O_BUNDGR (FELT 55)+ L61VAERDI_PERSGO_U_BUNDGR (FELT 56)+ L61_VAERDI_GRPLIV_I_PENS+ L61_VAERDI_SNDHDSFRS_I_PENS

Værdi af multimedieskat er indeholdt i a_indkomst_am_bidrag_betal i 2010 og 2011 og erstattede værdi af fri telefon, tv-licens og pc-ordning. Værdien af fri telefon er indeholdt i a_indkomst_am_bidrag_betal. Pensionsindskud til beskatning (L61_VAERDI_PENSINDSK_BESKAT) medtages ikke i det brede lønbeløb.


Version4: L61_a_indkomst_am_bidrag_betal + L61_a_indkomst_am_bidrag_fri (hvis L16_indkomst_art_kode = ('0021', '0027', '0028', '0033', '0034', '0048', '0056', '0057') eller (flm_loenmodt_krit_kode = 1 og L16_indkomst_art_kode^= '0003')) + L61_atp_bidrag+ L61_vaerdi_fri_helaarsbolig+ L61_vaerdi_fri_sommerbolig+ L61_vaerdi_fri_lystbaad+ L61_vaerdi_fri_tv_licens+ L61_vaerdi_fri_telefon+ L61_ansat_aarsandel_pc_ordning+ L61_jubi_fratr_godtgoer+ L61_b_indkomst_ambidrag_fri (hvis L16_indkomst_art_kode = '0037') + L61_b_indkomst_ambidrag_betal (hvis L16_indkomst_art_kode = '0050', '0051', '0061') + L61_ vaerdi_andre_pers_goder Værdi af multimedieskat er indeholdt i a_indkomst_am_bidrag_betal i 2010 og 2011 og erstatter værdi af fri telefon, tv-licens og pc-ordning. De enkelte felter(variable) er valgt at bibeholdes i def. af det brede lønbeløb.


Version 1-3: vml_a_indkomst_am_bidrag_betal+ vml_a_indkomst_am_bidrag_fri (hvis vms_indkomst_art_kode in(021,027,028,033,034,048,057) or (vms_loenmodt_krit_kode=8 and vms_indkomst_art_kode^=003)) + vml_atp_bidrag+ vml_vaerdi_fri_helaarsbolig+ vml_vaerdi_fri_sommerbolig+ vml_vaerdi_fri_lystbaad+ vml_vaerdi_fri_tv_licens+ vml_vaerdi_fri_telefon+ vml_ansat_aarsandel_pc_ordning+ vml_jubi_fratr_godtgoer+ vml_b_indkomst_ambidrag_fri (if vms_indkomst_art_kode=037) + vml_b_indkomst_ambidrag_betal (if vms_indkomst_art_kode=050,051,061)

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel