Gå til sidens indhold

VMO_VAERDI_FRI_KOST_LOGI

Langt navn

Værdi af fri kost og logi

Generel Beskrivelse

Værdi af fri kost og logi

Detaljeret beskrivelse

Fri kost og logi er AM-bidrags- og A-skattepligtigt personalegode og dermed indeholdt i A_INDK_AM_BIDRAG_BETAL

Skatterådet har ansat flg. standardsatser for fri kost og logi: 2014 2013 2009 Fuld kost og logi pr. måned 3200,83 3141,67 2829 Fuld kost pr. dag 75 75 70 To måltider pr. dag 65 65 60 Et måltid pr. dag 40 40 40

Standardsatserne gælder bestemte personalegrupper: -Medhjælpere ved landbrug mv., hushjælp og sygehuspersonale med fri bolig og kost på ansættelsesstedet -Køkken- og serveringspersonale, private sygeplejersker, sygehuspersonale, som har bolig uden for sygehuset, medarbejdere ved landbrug og hushjælp, der kun får fri kost, samt dermed ligestillede. For personale ved militæret, der modtager frit kvarter, bortset fra værnepligtige i Forsvaret eller personer, der gør tjeneste i Beredskabskorpset i den periode, der er fastsat som den første samlede tjenestetid, udgør værdien 530 kr (2014), 520 kr. pr. måned i 2013, 470 kr. (2009). Ydes der fri kost og logi til andre end de nævnte personalegrupper, sker der beskatning af markedsværdien.

Der skal trækkes A-skat/AM-bidrag af beløbet, som samtidig skal indgå i værdien i rubrik 13 (A_INDK_AM_BIDRAG_BETAL).

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel