Gå til sidens indhold

VMO_INGEN_BEF_FRADRAG_KODE

Langt navn

Kode for ingen befordringsfradrag

Generel Beskrivelse

Kode for ingen befordringsfradrag

Detaljeret beskrivelse

Ingen beregning af befordringsfradrag på basis af produktionsenhedsnr. Der markeres i feltet, når lønmodtageren i lønperioden ikke dagligt er mødt på det angivne produktionsenhedsnr. eller, hvis dette ikke er angivet, på virksomhedens registreringsadresse. Det tidligere (i COR) benævnte 'felt 11'.

Værdisæt: Blank = ingen markering 1 = Ingen beregning af befordringsfradrag på basis af produktionsenhedsnr. (Markeringen blev ændret til '1' fra 'X' pr. 27.11.2013) X = Ingen beregning af befordringsfradrag på basis af produktionsenhedsnr. (Markeringen blev ændret fra 'X' til '1' pr. 27.11.2013)

Markering af at der ikke automatisk skal beregnes befordringsfradrag gælder i flg. situationer: 1. Når den ansatte i en lønperiode møder på flere forskellige af virksomhedens adresser. 2. Når den ansatte ikke møder på en af virksomhedens egne registrerede adresser. Det er typisk tilfældet i flg. brancher: vognmand, bygge- og anlæg, rengøring og vikarbureauer. Det gælder endvidere typisk rejsemontører. 3. Når den ansatte udfører arbejdet helt eller delvist på eller fra egen bopæl 4. Når den ansatte som led i et ansættelsesforhold har arbejdsgiverbetalt befordring som fx fri bil, frikort eller frirejse, herunder fri flyrejse, til offentlige eller private transportmidler. 5. Når lønnede elever/lærlinge er på skole- eller praktikophold 6. Når den ansatte modtager løn i en opsigelsesperiode, uden at der stilles krav til beskæftigelse. 7. Hvis en ansat permanent ikke møder ind på arbejdspladsens alle ugens fem arbejdsdage. Fx hvis medarbejderen er deltidsansat og har en fast ugentlig fridag, og derfor kun møder fire dage om ugen (tilføjet 15.8.2014). Kilde: Skat 15.8.2014

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel