Gå til sidens indhold

VMO_VAERDI_PERSGD_U_BUNDGR

Langt navn

Andre personalegoder uden bundgrænse

Generel Beskrivelse

Andre personalegoder uden bagatelgrænse

Detaljeret beskrivelse

Værdi af personalegoder, der ikke er selvstændigt nævnt andet sted og ikke omfattet af bagatelgrænserne. Er AM-bidragsfri B-indkomst. Feltet har været gyldigt fra 1.1.2012 (felt 56 hos Skat).

Flg. værdier skal indberettes: * Personalelån - for ansatte i finanssektoren indberettes forskellen mellem lånerenten og bankens omkostninger. For andre ansatte indberettes forskellen mellem lånerenten og mindsterenten eller lavere markedsrente. *Computer (med tilbehør), hvor anskaffelsen er kompenseret ved lønnedgang og dermed ikke opfylder betingelserne for at være skattefri og heller ikke betingelserne for indberetning som A-indkomst. Det er uden betydning, om computeren er anskaffet med eller uden relation til arbejdets udførelse. Der skal ske mindst månedlig indberetning af en forholdsmæssig andel svarende til 50 pct. af nyprisen pr. år. *Computer (med tilbehør), der er stillet til rådighed uden relation til arbejdets udførelse uden lønnedgang, skal beskattes af markedslejen af en tilsvarende computer (med tilbehør). Der skal ske mindst månedlig indberetning af en forholdsmæssig andel.

Kilde: Skat (3.12.2013).

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel