Gå til sidens indhold

VMO_VAERDI_SUNDHEDSFORSIKR

Langt navn

Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling

Generel Beskrivelse

Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling

Detaljeret beskrivelse

Værdi af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling. Værdien er AM-bidrags- og A-skattepligtigt personalegode, som skal indgå i A-indkomsten. Hvis arbejdsgiveren betaler for medarbejderens sundhedsbehandling, skal beskatning og indberetning ske sammen med den lønperiode, hvor medarbejderen har fået behandlingen. Det er markedsværdien af behandlingen, der skal beskattes og indberettes. Værdien kan som udgangspunkt fastsættes til arbejdsgiverens udgift.

Tidspunkt for beskatning og indberetning for forsikring, afhænger af forsikringstypen. Hvis forsikringstypen gælder i en given periode, uanset om medarbejderen fortsat er ansat eller ej, skal der ske beskatning og indberetning sammen med den lønperiode, der dækker den dag forsikringens dækning starter. Det beløb, der skal beskattes og indberettes, er præmien pr medarbejder. Hvis forsikringstypen er indskrænket til kun at gælde i ansættelsesperioden, skal der ske løbende beskatning og indberetning. Dvs., at der beskattes og indberettes et beløb, der i forhold til årspræmien svarer til den lønperiode, der beskattes og indberettes sammen med.

Værdien af arbejdsgivers ydelse af lån til medarbejder, når lånet ydes til betaling af sundhedsbehandling, indberettes også i dette felt (26). Værdien opgøres på samme måde som værdi af personalelån.

Hvis arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring er en ikke adskilt del af en livsforsikringsordning, skal værdien ikke indberettes til eIndkomst af arbejdsgiver, men af forsikringsselskabet.

Feltet (typenr./felt 0026 hos Skat) har været gyldig fra 1.3.2012 og frem.

Kilde: Skat 29.3.2012.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel