Gå til sidens indhold

VMO_CVR_MATCH_TYPE_KODE

Langt navn

CVR match type, kodeværdi for

Generel Beskrivelse

CVR match type, kodeværdi for

Detaljeret beskrivelse

Kodeværdi for CVR match type. Ikke-lønmodtagerindberetninger til eIndkomst suppleres i eIR-systemet med CVR-nr. og OK_nr. fra Danmarks Statistiks erhvervsregister (ESR).

Værdisæt: 1 = der findes CVR-nr. og 1 OK-nr. i perioden med reference til indberetterens SE-nr. 0 = Opslag af indberetterens SE-nr. giver intet match i ESR.

Hvis CVR_MATCH_TYPE_KODE = 1 gemmes CVR-nr. og OK-nr. Hvis CVR_MATCH_TYPE_KODE = 0 sættes CVR-nr. og OK-nr. til 'null'.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel