Gå til sidens indhold

VMO_VAERDI_PERSGD_O_BUNDGR

Langt navn

Andre personalegoder over bundgrænsen

Generel Beskrivelse

Andre personalegoder over bundgrænsen

Detaljeret beskrivelse

Værdi af andre personalegoder, der overstiger bagatelgrænse. AM-bidragsfri B-indkomst.

Gyldighedsperiode fra 1.1.2012 til april 2014, hvor feltet er lukket. Der har aldrig været registreret beløb i feltet i eIR.

Omfatter arbejdsgiverens ydelse af goder til ansatte, hvor godet er omfattet af en bagatelgrænse. Godet er skattefrit, når den samlede værdi holder sig under en nærmere angivet grænse. Bagatelgrænsen er for arbejdsrelaterede goder i 2012/13 på 5.500 kr., i 2014: 5.600 kr. Bagatelgrænsen er for ikke-arbejdsrelaterede goder i 2012/13 på 1.000 kr., i 2014 på 1.100 kr. Overstiger værdien af et gode i en måned bagatelgrænsen, skal værdien indberettes.

Eksempler på goder, hvor værdien skal indberettes: *fri motorcykel *fri kantine 'Fri fitness-center *fri jagt og udbytte af jagt *fri børnepasning, der ikke foreliger i form af en firmabørnehave og -vuggestue drevet af arbejdsgiver *fri multimedier, der ikke opfylder betingelserne for indberetning som A-indkomst og samtidig skal beskattes af en værdi svarende til markedslejen, dvs. der ikke er tale om en lønnedgang for at modtage godet. Der skal ske månedlig indberetning. Undtaget er bonuspoint optjent i forbindelse med flyrejser og hotelovernatninger mv. samt firmabørnehave og -vuggestue til rådighed. Indberetning (felt 55)er gyldig fra 1.1.2012.

Kilde: Skat 3.12.2013.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel