Gå til sidens indhold

VMO_FER_FUNK_FRATR_REST_DAGE

Langt navn

Restferiedage for fratrædende funktionærer

Generel Beskrivelse

Restferiedage for fratrædende funktionærer

Detaljeret beskrivelse

Restferiedage for fratrædende funktionærer opgøres for hvert optjeningsår som det antal feriedage (med 2 decimaler), som funktionæren har til gode fra det angivne optjeningsår.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel