Gå til sidens indhold

VMO_DISCO_KODE

Langt navn

DISCO kode

Generel Beskrivelse

DISCO kode

Detaljeret beskrivelse

DISCO er en klassifikation over arbejdsfunktioner og således et redskab til at organisere jobs eller stillinger inden for en organisation, en branche eller et område, i nogle klart definerede grupper, i forhold til de opgaver der udføres i jobbet eller stillingen. Anvendelsen af DISCO gør det muligt at sammenligne personer med samme arbejdsfunktion - uanset medarbejderens formelle titel og uddannelse.

DISCO koden hentes fra løndatas 6-cifrede DISCO koder. Findes ikke noget match anvendes DISCO_KODE '000000'.

Reglerne for match mellem indberetninger til eIR og løndata fremgår af variablen DISCO_MATCHPRIO_KODE.

DISCO koden er dokumenteret i lønstatistikken, hvor variablen hedder 'FUNK', og hvor det tilknyttede værdisæt kan ses.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel