Gå til sidens indhold

VMO_DISCO_SLUT_DATO

Langt navn

Slutdato for DISCO kode

Generel Beskrivelse

Slutdato for DISCO kode

Detaljeret beskrivelse

Slutdato for DISCO kode på lønindberetning. Slutdatoen er hentet fra lønstatistikkens slutdato vha. match mellem lønmodtagerindberetninger til eIndkomst og lønindberetninger til lønstatistikken. Findes ingen DISCO-kode på lønindberetningen til lønstatistikken, udfyldes feltet ikke.

Variablen VMS_DISCO_KODE indeholder DISCO-koden, hvis der har været en i den matchende lønindberetning i lønstatistikken.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel