Gå til sidens indhold

VMO_AKTIELOEN

Langt navn

Aktieløn, afgiftsberigtiget

Generel Beskrivelse

Aktieløn, afgiftsberigtiget

Detaljeret beskrivelse

Afgiftsberigtiget aktieløn, der omfatter værdien af aktier, aktiekøberetter og tegningsretter til aktier, som et selskab tilbyder ansatte som aflønning. Skat's typenr./felt 65

Der vil ske lønbeskatning af de ansatte ved de ansattes køb af aktier til en kurs, der svarer til 85 % af aktiernes børsværdi. De aftalte omsætningsbegrænsninger, der gælder for de pågældende aktier, medfører ikke, at aktierne kan værdiansættes til en værdi under børskursen. (kilde: Skat's nyhedsbrev 19.12.2014)

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel