Gå til sidens indhold

VMO_BASIS_MAANED

Langt navn

Basismåned - den måned, den enkelte person vil blive beskattet i.

Generel Beskrivelse

Basismåned

Detaljeret beskrivelse

Knytter sig op på dispositionsdatoen. Den måned dispositionsdatoen ligger i, er den måned der sker skattemæssig opkrævning, og kan godt være anderledes fra lønperioden, hvis der er tale om en dispositionsdato efter lønperioden (men er det ikke nødvendigvis). Er dispositionsdatoen ikke udfyldt ved selve indberetningen, eller ligger denne før lønperiodens startdato, er det den måned lønperiodens startdato ligger i, der er A-skatteperioden.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel