Gå til sidens indhold

VMO_FER_FUNK_FRATR_DATO

Langt navn

Fratrædelsesdato for fratrædende funktionærer

Generel Beskrivelse

Fratrædelsesdato for fratrædende funktionærer

Detaljeret beskrivelse

Fratrædelsesdato for den fratrædende funktionær. Fratrædelsesdatoen angives som ÅÅÅÅMMDD. Hvis der er tale om en funktionær, der overgår til 'ikke-funktionær'-vilkår, angives den sidste dag, hvor personen er funktionær.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel