Gå til sidens indhold

VMO_A_INDK_AM_BIDRAG_FRI

Langt navn

A-indkomst, hvoraf der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag).

Generel Beskrivelse

A-indkomst hvoraf der ikke betales AM-bidrag

Detaljeret beskrivelse

A-indkomst, hvoraf der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag).

Eksempler på ydelser: -Løn til ansatte, der er fritaget for at betale AM-bidrag, fx fordi de er socialt sikret i et land, som Danmark har indgået aftale med om social sikring -Kontanthjælp -Sociale pensioner og pensionsinstitutters udbetalinger fra pensionsordninger -Flexydelser -Dagpenge ved ledighed, sygdom eller barsel -Efterløn -Strejke- og lockoutgodtgørelser
-Skattepligtige efterløns- og flexydelsesbidrag. - SU - Vederlag for påtagelse af indskrænkning af adgangen til fri erhvervsudøvelse (konkurrenceklausul). Det er bruttobeløbet, der skal indberettes, dvs. beløbet før A-skat, men efter fradrag af lønmodtagerens eget bidrag til ATP samt evt. indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel