Gå til sidens indhold

VMO_B_INDK_AM_BIDRAG_FRI

Langt navn

B-indkomst, der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) af.

Generel Beskrivelse

B-indkomst, hvoraf der ikke betales AM-bidrag

Detaljeret beskrivelse

B-indkomst, der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) af.

Af SKATs indberetningsvejledning til eIndkomst (version 2.1 - 4.7.2012) nævnes flg. eksempler på indkomster, der ikke skal betales AM-bidrag af: ·Honorarer for arbejde udført i udlandet af personer, der bor i udlandet og ikke er skattepligtige til Danmark samt vederlag for arbejde udført her i landet, hvis honorarmodtageren ikke er skattepligtig til Danmark.
·Sygedagpenge udbetalt til selvstændig erhvervsdrivende ·Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste (udbetalt af forsikringsselskaber). Ydes der erstatning for tabt arbejdsfortjeneste helt eller delvis som en naturalieydelse, skal du sætte kryds (x) i felt 40 og oplyse ydelsens art og værdi i felt. Yderligere oplysninger tekst til 40 / 68. Værdien af naturaliedelen skal også indgå i den værdi, du indberetter i felt 38 ·Hædersgaver og understøttelser, der udbetales fra fagforbund eller hjælpekasser til syge og pensionerede medlemmer ·Vederlag i form af biblioteksafgift ·Offentlige tilskud, der udbetales af ministerier og styrelser. Disse tilskud skal tillige markeres med særlige indtægtsarter i kode-68-feltet. Tilskuddets art skal tillige indberettes i feltet Yderligere oplysninger tekst til felt 40 / 68 ·Forsikrings- og pensionsselskaber skal indberette værdien af gruppelivsordning efter pensionsbeskatningslovens § 53A og værdien af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring, når den er en ikke adskilt del af en livforsikringsordning jf. pensionsbeskatningslovens § 19. Indberetningen skal i begge tilfælde suppleres med indtægtsart 37 i kode-68-feltet. ·Skattefrie uddelinger (fx legater) fra skattepligtige fonde og foreninger mv. Du skal indberette uddelinger for hvilke, der ikke forligger en modydelse og uddelinger, der er skattefrie for modtageren, herunder juridiske personer (fonde, foreninger, brancheorganisationer, virksomheder mv.). Indberetningen skal foretages uanset om du yder uddelingerne i form af penge eller som naturalieydelse, hvis natuaralieydelsen er skattefri eller/og af en art, der ikke er nævnt i AM-bidragslovens § 2, stk. 2. Skattefrie uddelinger skal samtidig specificeres med indtægtsart 97 i kode-68-feltet. Naturalieydelser skal samtidig krydsmarkeres (x) i felt 40 med angivelse af ydelsens art i feltet Yderligere oplysninger tekst til felt 40 / 68. Uddelinger skal indberettes for den måned, hvor du underretter modtager om uddelingen, og hvor denne erhverver ret til ydelsen. Består en uddeling i en brugsret til fx en bolig, skal uddelingen indberettes fra og med den måned, hvor brugsretten kan udnyttes. Hvis en uddeling strækker sig over flere år, kan du vente med at indberette uddelingen, så den først indberettes for det kalenderår, hvor den bliver uddelt. ·Vederlag (udenfor ansættelsesforhold) i form af naturalier, der ikke er nævnt i arbejdsmarkedsbidragslovens § 2, stk. 2. Du skal indberette værdien og sætte kryds (x) i felt 40 og angive ydelsens art i feltet Yderligere oplysninger tekst til felt 40 / 68. ·Godtgørelse af honorarmodtageres udgifter til befordring, kost og overnatning skal indberettes her, når godtgørelsen sker ud over det udbetalte honorar, og godtgørelsen ydes efter satserne for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. Beløb udbetalt til honorarmodtagere til dækning af udgifter til befordring, overnatning mv. som er udbetalt som udlæg efter regning skal ikke indberettes.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel