Gå til sidens indhold

VMO_INDBERETTER_SENR

Langt navn

Den indberetningspligtiges SE-nummer

Generel Beskrivelse

SE-nr på virksomheden, der er indberetningspligtig i henhold til lov om et indkomstregister.

Detaljeret beskrivelse

SE-nr. er et 8-cifret administrativt registreringsnummer.

vms_indberetter_senr er SE-nr. for den virksomhed, der er pligtig at indberette til Skat's indkomstregister.

Indberetningspligtig til Skat er alle, der udbetaler løn, pension, dagpenge, kontanthjælp, SU og lignende. De indberetningspligtige skal månedligt for hver ansat indberette A-indkomst, bruttoindkomst, feriepenge, løntimer, A-skat, AM-bidrag, ATP, tilhørsforhold til barselsudligningsordning, periodeoplysninger og evt. produktionsenhedsnummer mv. Den indberetningspligtige har adgang til oplysninger i Skat's indkomstregister, som denne selv har indberettet, eller som er indberettet på den indberetningspligtiges vegne.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel