Gå til sidens indhold

Formue og gæld

Beskrivelse

Formålet med statistikken er at belyse familiernes og personernes formue og gæld. Statistikken medtager alle de formue- og gældskomponenter, hvor data kan findes på individniveau. I med i statistikken er bl.a. unoterede aktier, værdien af privat indbo, selvstændiges varelagre mv., kontantbeholdninger mv. Enheden i statistikken er den samme som i indkomststatistikken, nemlig e-familier, hvor mindst 1 person på mindst 15 år har været fuldt skattepligtig hele året. Bortset fra pensionsoplysningerne anbefales at benytte data på familieniveau og ikke personniveau, da det kan være ret tilfældigt, om en formue- eller gældspost er registreret hos det ene eller det andet familiemedlem. Statistikken er etableret med de første data for ultimo 2014. For de rent skattemæssigt baserede data er det dog muligt med en vis tilnærmelse at danne en tidsmæssigt forløb tilbage i tiden.

Variable: