Gå til sidens indhold

FGB3B

Langt navn

Aktier mv. - På aktiesparekonti

Generel Beskrivelse

Værdien af alle noterede aktier og aktier på aktiesparekonti ultimo året. For udenlandske aktier indgår den selvangivne værdi.

Aktiesparekoni er kendetegnet ved, at have en lavere skatterate, men til gengæld løbende lagerbeskatning. Der er også loft over beløbet, der må stå på en aktiesparekonti.

Bemærk, at personer også kan have kontanter (ikke udskilt i FORMPERS) på aktiesparekonti eller investeringsfonde (Se variablen FGB4B).

Detaljeret beskrivelse

FGB3B har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel