Gå til sidens indhold

FGB_2014

Langt navn

FGB_2014

Generel Beskrivelse

Summen af finansielle formuer, eksklusiv unoterede aktier. Variablen eksisterer fra 2020.

Den består af: B.1. Indestående i pengeinstitutter B.2. Obligationer B.3. Aktier i depot (oftest noterede) mv. B.4. Andel i investeringsfonde B.5. Pantebreve i depot B.7 indestående på virksomhedsordningen

Detaljeret beskrivelse

FGB_2014 har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel