Gå til sidens indhold

FGD1C_RG

Langt navn

D.1.C. Anden fast ejendom - restgæld

Generel Beskrivelse

Beløbet er restgælden. Find kursværdien af gælden i variablen FGD1C.

Gæld til kreditforeninger med pant i anden fast ejendom. "Anden fast ejendom" er afgrænset som under A.4.

Der modtages både data om restgæld og kursværdi af gæld. Kursværdien fremgår af variablen FGD1C

Kilden til data er Skats register om prioritetsrenter.

Detaljeret beskrivelse

FGD1C_RG har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel