Gå til sidens indhold

FGA2

Langt navn

A.2.Primær bolig, Andelbolig

Generel Beskrivelse

Værdiberegningen af markedsværdien af andelsboligen er foretaget ud fra den offentlige vurdering af hele ejendommen justeret med observerede forskelle mel-lem vurderingen og salgsprisen for hele ejendomme af samme art. Denne markedsværdi er så fordelt ud på alle beboere i ejendommen. Metoden lider under, at vurderingen nok er ret tilfældig, da der er få salg af sådanne ejendomme. Herudover lider den af at antagelsen om, at alle beboere i en ejendom ejet af en andelsboligforening er andelshavere ikke altid holder. Fra december 2020 indgår andelsboligforeningernes gæld. Dette er ført tilbage til 2014.

Detaljeret beskrivelse

FGA2 har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel