Gå til sidens indhold

FGF1

Langt navn

F.1 Studielån

Generel Beskrivelse

Studielån -

Detaljeret beskrivelse

Eksisterer fra 2014. Der er to databrud i serien i hhv. 2017 og 2020 - begge databrud er relateret til inddrivelse af ikke vedligeholdt studiegæld.

Formel: FGF1=FGF1A+FGF1B

2020: SU-gæld efter studiet, som der ikke afdrages på overgår til gældsstyrelsen. I statistikken betyder det, at gælden flytter fra variablen FGF1A til FGF3A fra 2020.

2017: I 2017 har SU-styrelsen tilsyneladende også forsøgt at sende ikke vedligeholdt gæld til inddrivelse. Derfor forsvinder gæld til inddrivelse i 2017. Da EFI blev nedlagt, så fik DST aldrig data fra gældsinddrivelsessystemet i 2017 og gæld for samlet godt 4 mia. kr. mangler derfor i 2017. Beløbene kommer med igen i 2018.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel