Gå til sidens indhold

FGD3

Langt navn

D.3. Pantebrevsgæld i depot

Generel Beskrivelse

Omfatter gæld med pant i ejerboligen vedr. lån til pensionister til betaling af ejendomsskatter mv. samt boligydelse til pensionister ydet som lån.

Detaljeret beskrivelse

FGD3 har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel