Gå til sidens indhold

FGF3

Langt navn

Gæld til inddrivelse (2014-2016 & 2020-)

Generel Beskrivelse

Fra 2020 er det gæld, som er til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Der er oftest tale om misligeholdt gæld. Variablen kan underopdeles i 'F.3.A SU-gæld til inddrivelse' 'F.3.B Skattegæld til inddrivelse' 'F.3.C Anden gæld til inddrivelse'

Gælden er opgjort til nominel værdi (det vil blandt andet sige, at den er inklusiv gæld, som vurderes at være svær at inddrive) og er inkl. poster, som ikke er inddrivelsesparate.

Fra 2017 til 2019 er der ingen data.

Fra 2014 til 2016 er datakilden EFI via slutligningens kontrolsystemer. Dertil er tillagt gæld til Skat fra Skats udlåndsregistre.

Komponenten indgår ikke i 2014-definitionen af nettoformuen.

Detaljeret beskrivelse

FGF3 har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel