Gå til sidens indhold

FGB3A

Langt navn

Aktier mv. - ikke på aktiesparekonti

Generel Beskrivelse

Værdien af alle noterede aktier og aktier i normalt depot ultimo året. For udenlandske aktier indgår den selvangivne værdi.

Detaljeret beskrivelse

FGB3A har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel