Gå til sidens indhold

FGB3

Langt navn

B.3. Aktier mv.

Generel Beskrivelse

Værdien af alle noterede aktier og aktier i depot ultimo året. For udenlandske aktier indgår den selvangivne værdi.

Variablen er eksklusiv indeståender på børneopsparinger.

Detaljeret beskrivelse

FGB3 har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel