Gå til sidens indhold

FGF1A

Langt navn

F.1.A Studielån - efter endt studie og renter

Generel Beskrivelse

Gæld til Studielån - efter endt studie, inkl. renter.

Detaljeret beskrivelse

Kilden er Skats register om udlån. Herfra er udvalgt: Statsgaranterede studielån under afvikling, Tilskrevne renter på studielån og misligholdt gæld.

Studielån flytter fra FGF1B til FGF1B, den først kommende 1. januar et år efter studiets afslutning. Indtil 2020 er variablen inklusiv misligholdt gæld, denne overgår fra 2020 til gældsstyrelsen.

Databrud: 2020: SU-gæld efter studiet, som der ikke afdrages på overgår til gældsstyrelsen. I statistikken betyder det, at gælden flytter fra variablen FGF1A til FGF3A fra 2020.

207: I 2017 har SU-styrelsen tilsyneladende også forsøgt at sende ikke vedligeholdt gæld til inddrivelse. Derfor forsvinder gæld til inddrivelse i 2017. Da EFI blev nedlagt, så fik DST aldrig data fra gældsinddrivelsessystemet i 2017 og gæld for samlet godt 4 mia. kr. mangler derfor i 2017. Beløbene kommer med igen i 2018.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel