Gå til sidens indhold

FGF3B

Langt navn

F.3.B Skattegæld til inddrivelse

Generel Beskrivelse

Gæld til skatteforvaltningen til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Gælden omfatter: Personskat - restskat mv., Moms, A-skat, Personskat - b-skat, opkrævningsrente, Øvrige skatte- og afgiftskrav, AM-bidrag, Selskabsskat- og fondsskat, AM-bidrag - restbidrag mv., Punktafgifter, Vægtafgift, Gebyr, retsafgift mv., Told, AM bidrag - aconto, Lønsum, Inddrivelsesrente & Civilretlige krav.

Gælden er inkl. poster, som ikke er indrivelsesparate.

Detaljeret beskrivelse

FGF3B har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel