Gå til sidens indhold

FGD1B

Langt navn

FGD1B Prioritetsgæld i fritidsboliger

Generel Beskrivelse

Gælden er opgjort til kursværdien. Gæld til kreditforeninger i fritidsboliger er afgrænset som ovenfor under A.2. For al prioritetsgæld i udlandet er det antaget, at den vedrører kreditforeningsgæld i fritidsboliger i udlandet.

Der modtages både data om restgæld og kursværdi af gæld. Restgælden fremgår af variablen FGD1B_RG

Kilden til data er Skats register om prioritetsrenter.

Detaljeret beskrivelse

FGD1B har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel