Gå til sidens indhold

FGB6

Langt navn

B.6 Værdi af unoterede aktier

Generel Beskrivelse

Værdi af Anparts-, iværksætter- og aktiesekskaber fordelt på personer. Værdien af selskaberne er bestemt ud fra virksomhedernes egenkapital, som så justeres med ratioen mellem børsværdien og egenkapitalen for de noterede aktieselskaber. Ejerne af virksomhedsregistret er fundet i Erhvervsstyrelsens register om reelle ejere og det offentlige ejerregister.

Variablen eksisterer fra 2020.

Der er forskellige typer af usikkerhed forbundet med opgørelsen af de unoterede aktier. Bemærk at,

  • Værdisætningen af den enkelte virksomhed er usikker.

  • I 2021 kun lykkedes at fordele 87 pct. af virksomhedsformuerne på personer. De resterende formuer formodes hovedsageligt at tilhøre ejere, der ejer mindre end 25 pct. af de respektive virksomheder og dermed ikke er registreringspligtige,

  • Af hensyn til diskretion er der foretaget top-coding af nettoformuerne generelt. Top-coding af nettoformuerne rammer primært personer med unoterede aktier. Det betyder, at formuerne i unoterede aktier er nedskrevet for personer med nettoformuer på over 1.96 mia. kr. i 2021.

  • Der er ikke korrigeret for fremtidig beskatning af gevinster, som allerede er regnet med ind i formuen.

Læs mere detaljeret og få kvantificeret usikkerhederne i notatet "Fordeling af unoterede aktier på personer".

Detaljeret beskrivelse

FGB6 har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel