Gå til sidens indhold

FGD1B_RG

Langt navn

D.1.B. Fritidsboliger - restgæld

Generel Beskrivelse

Beløbet er restgælden. Find kursværdien af gælden i variablen FGD1B. Gæld til kreditforeninger i fritidsboliger er afgrænset som ovenfor under A.2. For al prioritetsgæld i udlandet er det antaget, at den vedrører kreditforeningsgæld i fritidsboliger i udlandet.

Der modtages både data om restgæld og kursværdi af gæld. kursværdien fremgår af variablen FGD1B

Kilden til data er Skats register om prioritetsrenter.

Detaljeret beskrivelse

FGD1B_RG har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel