Gå til sidens indhold

FGC3BX

Langt navn

C.3.BX Engangsbeløb Feriemidler efter skat

Generel Beskrivelse

C.3.BX Engangsbeløb Feriemidler efter skat

Detaljeret beskrivelse

Lønmodtagernes feriemidler pr. 31.12 i året. For at korrigere for fremtidige skattebetalinger er der fratrukket 40 pct. til fremtidig beskatning.

I 2020 er data delvist imputerede. Grundlaget var de resterende feriemidler pr. 1.  juni 2021. Hertil tillagdes udbetalinger fra e-indkomst registret for perioden 1. januar til 31. maj 2021, for at genskabe formuen i slutningen af 2020.

Negative værdier kan forekomme. Årsagen er, at udbetalingerne af feriemidler blev gennemført inden indberetningsgrundlaget var helt på plads. Dette kan have medført, at enkelte personer har fået udbetalt større beløb end de senere viste sig at være berettiget til.

Datakilden er Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel