Gå til sidens indhold

FGD2

Langt navn

Prioritetsgæld i pengeinstitut mv.

Generel Beskrivelse

Herunder indgår prioritetsgæld i fast ejendom i pengeinstitutter, hvor det ikke er muligt at fordele på ejendomstyper. Gæld til pengeinstitutter mv. omfatter i begrænset omgang også gæld til andre finansieringsfirmaer mv., og i nogle tilfælde er der ikke tale om pant i fast ejendom, men fx i biler. Prioritets- og anden gæld i andelsboligforeninger indgår ikke, da den påhviler foreningen som sådan og ikke de enkelte andelshavere.

Der er lavet en delvis rettelse af fejlindberetninger mellem komponenterne FGD2 (prioritetsgæl) og FGE1 (alm. banklån) for årene 2014 og 2015. Generelt er der lidt usikkerhed i forhold til kvaliteten af de koder vi benytter til at adskille FGD2 fra FGE1. Men den samlede gæld regnes med at være opgjort med god kvalitet.

Der modtages både data om restgæld og kursværdi af gæld. Det er i udgangspunktet restgældbeløbet der benyttes. Kun i tilfælde, hvor restgælden ikke er opgjort anvendes i stedt for kursværdien.

Detaljeret beskrivelse

FGD2 har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel